30 WRZEŚNIA 2018 (PRZEWORSK) PODODDZIAŁ ŁĄCZONY KLAS MUNDUROWYCH I JS 2087 NA UROCZYSTOŚCIACH 625-LECIA PARAFII PW. DUCHA ŚW. W PRZEWORSKU I 625-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH PRZEWORSKOWI

30 września 2018 na zaproszenie Burmistrza Miasta Przeworska pana dr Leszka KISIELA pododdział łączony Jednostki Strzeleckiej 2087 Przeworsk i Klas Mundurowych ZSZ uczestniczył w uroczystej dziękczynnej mszy św. z okazji 625-lecia erygowania parafii pw. Ducha Św. w Przeworsku oraz 625-lecia nadania praw miejskich wsi Przeworsko odprawionej w przeworskiej Bazylice kolegiackiej.

Czytaj dalej 30 WRZEŚNIA 2018 (PRZEWORSK) PODODDZIAŁ ŁĄCZONY KLAS MUNDUROWYCH I JS 2087 NA UROCZYSTOŚCIACH 625-LECIA PARAFII PW. DUCHA ŚW. W PRZEWORSKU I 625-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH PRZEWORSKOWI

28 WRZEŚNIA 2018 (PRZEWORSK) KADECI Z KLAS 1LO I 2LO UCZESTNICZYLI W GMINNYM ĆWICZENIU OBRONNYM MIASTA PRZEWORSKA

28 września 2018 na zaproszenie Burmistrza Miasta Przeworska dr Leszka KISIELA kadeci z klas 1LO i 2LO brali udział jako pozoranci w Gminnym Ćwiczeniu Obronnym Miasta Przeworska.

Czytaj dalej 28 WRZEŚNIA 2018 (PRZEWORSK) KADECI Z KLAS 1LO I 2LO UCZESTNICZYLI W GMINNYM ĆWICZENIU OBRONNYM MIASTA PRZEWORSKA

13 PAŹDZIERNIKA 2017 (PRZEMYŚL) KADECI KLAS MUNDUROWYCH NA OBCHODACH ŚWIĘTA 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W PRZEMYŚLU

13 października 2017 roku Klasa Mundurowa 1LO oraz kandydaci do JS Strzelec nr 2087 pod opieką panów inż. Marka TONI i ppor. rez. Piotra ŁOJKO oraz funkcyjnych z klas 2LO i 3LO wzięła udział w dniu otwartych koszar 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu (5 bsp).

Czytaj dalej 13 PAŹDZIERNIKA 2017 (PRZEMYŚL) KADECI KLAS MUNDUROWYCH NA OBCHODACH ŚWIĘTA 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W PRZEMYŚLU

6 PAŹDZIERNIKA 2017 – (JAROSŁAW) JA ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO… PRZYSIĘGA NASZYCH ABSOLWENTÓW

6 października 2017 roku kolejni nasi absolwenci złożyli przysięgę wojskową. Byli to panowie: szer. Daniel BIELÓWKA i szer. Jakub ŻOŁYNIAK, którzy odbywają służbę przygotowawczą w 1 batalionie czołgów w Żurawicy.

Czytaj dalej 6 PAŹDZIERNIKA 2017 – (JAROSŁAW) JA ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO… PRZYSIĘGA NASZYCH ABSOLWENTÓW