Pytania

Czy Klasa Mundurowa współpracuje ze służbami mundurowymi?

Tak. Posiadamy podpisane dokumenty o współpracy z 21 Dywizjonem Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Przeworsku oraz Klubem Strzeleckim „Kasztelan” LOK Rzeszów. Uczestniczymy też w zajęciach w Powiatowej Komendzie Policji w Przeworsku.

Czy w ramach zajęć w Klasie Mundurowej można strzelać z broni ostrej (prawdziwej)?

Tak. W ramach współpracy z KS „Kasztelan” LOK Rzeszów dwa razy w roku organizujemy odpłatne strzelanie (koszt ok. 60 złotych) z AK 47, Beryla, CZ 75, glocka i mossberga.

Czy do Klasy Mundurowej wymagane są testy sprawności fizycznej?

Nie. Do Klasy Mundurowej przyjmowane są osoby na podstawie oświadczenia rodziców i lekarza medycyny szkolnej o dobrym stanie zdrowia.

Czy Klasa Mundurowa kształci tylko przyszłych żołnierzy?

Nie. Jest to klasa wieloprofilowa, której główne zadnie to przygotowanie kadetów do egzaminów i testów do wszystkich rodzajów służb mundurowych.

Czy w Klasie Mundurowej wymagane są mundury?

Nie. Wbrew nazwie mundury nie są obowiązkowe. Zachęcamy jednak uczniów do zakupu i noszenia mundurów. Kształtujemy w ten sposób pewne postawy i nawyki związane ze służbami mundurowymi. Dla osób, które nie chcą nosić mundurów zorganizowany jest specjalny pluton w ramach każdej klasy, który nie używa umundurowania.

Kto płaci za mundury i czyją są własnością?

Standardem w Klasach Mundurowych jest to, że za mundury płacą kadeci (uczniowie) i są one ich własnością. Szkoła może wspomóc finansowo dwie do czterech osób w klasie, które mają trudną sytuację materialną. Szkoła pomaga też odsprzedać mundur po zakończeniu edukacji.

Gdzie kupić mundur i ile to kosztuje?

Standardowy mundur Wojska Polskiego można kupić poprzez firmy, z którymi szkoła współpracuje w tym zakresie. Koszt munduru bez kurtki zimowej to ok. 400 – 450 zł (komplet zawiera bluzę, spodnie, buty, pas i beret). Koszt kurtki zimowej to ok. 120 zł. Można też kupować mundur na „własną rękę” od znajomych bądź poprzez aukcje internetowe.

Czy można nosić inne wzory mundurów niż Wojska Polskiego?

Podstawowym modelem munduru używanego w naszym Liceum Mundurowym jest mundur polowy Wojska Polskiego o wzorze maskowania MON-93 (pantera). Jednak po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły część klasy (minimum 5 osób w klasie) może nosić mundury inne niż reszta klasy.

Czy posiadanie i noszenie mundurów przez kadetów Klasy Mundurowej jest legalne?

Tak. Ponieważ mundury kadetów naszego Liceum są pozbawione cech wojskowych i posiadają wyraźne oznaczenia (plakietki) informujące, że osoba ubrana w ten mundur nie jest funkcjonariuszem ani żołnierzem. Podstawa prawna: par. 2, ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zakazu używania umundurowania lub jego części (Dz. U. z 16 marca 2016 roku, poz. 354).

Czy kadeci muszą chodzić codziennie do szkoły w mundurze?

Można oczywiście chodzić w mundurze przez pięć dni w tygodniu ale nie jest to obowiązek. Wyznaczone są obowiązkowe dwa dni mundurowe dla osób, które posiadają mundury. Jednym dniem jest dzień, w którym odbywa się lekcja wychowawcza, a drugim dzień, w którym przypada przedmiot „edukacja dla bezpieczeństwa” lub „edukacja służb mundurowych”. Dodatkowo każda Klasa Mundurowa posiada swoją indywidualną szatnię mundurową, tak że mundur można przechowywać w szkole i nie ma potrzeby używania go w drodze do i ze szkoły.

Czy kadeci uczestniczą w zajęciach zagrażających ich zdrowiu?

Tak, ale tylko za zgodą rodziców i własną oraz po uprzednim poinformowaniu o rodzaju niebezpieczeństwa. Praktyka wskazuje, że zajęcia prowadzone są w taki sposób, iż dotychczas nie odnotowano żadnych, nawet najmniejszych, wypadków z udziałem kadetów. Odmowa udziału w takich zajęciach nie podlega żadnej karze ani innym negatywnym konsekwencjom. SĄ TO ZATEM ZAJĘCIA DOBROWOLNE.

Czy obok zwykłych przedmiotów nauczania kadeci realizują dodatkowe zajęcia z zakresu służb mundurowych i czy opiekunowie Klas Mundurowych mają kwalifikacje związane ze służbami mundurowymi?

Tak. Dodatkowe przedmioty to: edukacja służb mundurowych (zajęcia prowadzi Maciej CIEŚLAK – mgr wychowania fizycznego i podyplomowo przysposobienia obronnego oraz instruktor strzelectwa), sporty obronne (zajęcia prowadzi sensei Dariusz WALAS – mgr wychowania fizycznego – 4 dan w Karate Kyokushinkai). Dodatkowo w ramach współpracy z 21 daplot realizowana jest stała współpraca pomiędzy Klasą Mundurową a jednostką wojskową, którą nadzorują (z ramienia 21 daplot) kpt. Andrzej SZYMAŃSKI i (z ramienia Klasy Mundurowej) ppor. rez. mgr Piotr ŁOJKO;

Czy nauka w Klasie Mundurowej wiąże się z dodatkowymi punktami i przywilejami podczas egzaminów do wojska, policji itp.?

W przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej absolwenci Klas Mundurowych mają pierwszeństwo w rekrutacji do WOT. W przypadku pozostałych służb już tak niestety nie jest. Wiele szkół kłamie na ten temat, twierdząc, że ich absolwenci będą mieć jakieś „punkty”. Jednak zgodnie ze stanem prawnym żadna Klasa Mundurowa w Polsce nie może i nie daje dodatkowych punktów związanych z przyjęciem do służb mundurowych. JEŚLI KTOŚ TWIERDZI INACZEJ, ŁAMIE PRAWO I JEST ZWYKŁYM OSZUSTEM ORAZ NACIĄGACZEM. Kończąc nasze Liceum otrzymasz natomiast zaświadczenie o posiadanych umiejętnościach, które możesz przedstawić podczas rekrutacji do służb.